call-to

Kontakt

+48 532 626 248

Cel projektu

Założenie projektu było od początku jasne – usprawnić pracę osób biorących udział w procesie fakturowania klientów dużego przedsiębiorstwa, minimalizując ich zaangażowanie, a tym samym oszczędzając ich czas. Jak? Dzięki wykorzystaniu narzędzia Camunda BPM do optymalizacji przepływu pracy i automatyzacji decyzji. Proste, prawda? Diabeł jak zwykle tkwił jednak w szczegółach.

Scenariusze użycia i makiety UX

Nasz wkład w projekt wnieśliśmy już na starcie – zbierając wymagania od głównych interesariuszy, tworząc najważniejsze persony (członka Business Delivery Team i księgowej) oraz budując we współpracy ze specjalistami od Camundy przepływy uwzględniające zarówno potrzeby użytkowników, jak i kluczowy cel biznesowy – wykorzystanie platformy BPM. Na tym etapie musieliśmy też brać pod uwagę wymagania i ograniczenia techniczne, wynikające z konieczności integracji z systemami zewnętrznymi.

Wiedza pozyskana na tym etapie umożliwiła opracowanie pierwszych makiet UX – wpierw papierowych, a następnie przygotowanych w formie klikalnego prototypu w Adobe XD.

Agile Development

Ważnym założeniem projektu był też zwinny rozwój produktu, tak aby kolejne sprinty dostarczały klientowi realną wartość. W tym celu projektowanie UX/UI szło w parze z dewelopmentem. Zamiast projektować od razu cały prototyp, podzieliliśmy procesy dla najważniejszych person na mniejsze etapy, które następnie makietowaliśmy, testowaliśmy z rzeczywistymi użytkownikami, nanosiliśmy na bieżąco istotne zmiany i oddawaliśmy do wdrożenia. W czasie, gdy projektowaliśmy kolejny krok, aplikacja była już rozwijana przez programistów. Każdy skończony etap wdrożenia był przez nas sprawdzany pod kątem zarówno zgodności z makietami, jak i poprawnego działania.

Założona iteracyjność pozwoliła nam na szybki rozwój projektu i jednocześnie optymalizację procesu wytwórczego.

Style guide

Aby dostarczyć jak najszybciej działającą aplikację, podjęliśmy też decyzję o korzystaniu z gotowej biblioteki komponentów Angular Material w połączeniu z bazowym style guidem opracowanym przez UI Designera. Dzięki temu deweloperzy nie potrzebowali graficznych layoutów do każdego ekranu aplikacji, ale byli w stanie tworzyć widoki w oparciu o makiety hi-fi i zadane style.

Wdrożenie MVP

Zwinne podejście oraz ścisła współpraca designerów i deweloperów pozwoliły w ciągu 3 miesięcy wypuścić działającą wersję MVP aplikacji.

Koncept rozwoju

Nasza praca obejmowała także przygotowanie dopracowanego projektu graficznego 2.0, przewidzianego do wdrożenia na dalszym etapie rozwoju produktu. Również makiety UX zawierały rozwiązania przeznaczone do kolejnych wdrożeń, umożliwiające postępującą optymalizację i automatyzację Bookkeeping Assistant.

Dzięki temu klient szybko otrzymał aplikację gotową do użycia, a jednocześnie miał zapewniony dalszy kierunek rozwoju produktu.

Sprawdź inne case studies

Dzielimy się wiedzą