call-to

Kontakt

+48 532 626 248

Dzień 1: Określenie celu

Warsztat Product Vision

Spotkaliśmy się z interesariuszami i liderami podmiotów będących częścią projektu „Grupa RST” i w drodze warsztatu Product Vision wyłoniliśmy priorytety i cele, które nowa strona powinna spełniać, oraz wartości, które powinna reprezentować.

Dzień 3 & 4: Szkice i style guide

Makiety niskiej jakości

Zabraliśmy materiały z warsztatów do naszego studio i rozpoczęliśmy prace graficzne. Pierwszy etap to makiety low fidelity mające na celu szczegółową organizację informacji oraz wybór właściwych form ich prezentacji.

Dzień 6: Testy

Look & feel

Review to zawsze bardzo stresujący moment. Zleceniodawcy, osoby zaangażowane w projekt, projektanci oraz potencjalni odbiorcy – do oceny wszystkich tych osób przedstawiliśmy nasz prototyp. Od ich feedbacku zależało, czy osiągnęliśmy zamierzone cele, czy nasz produkt spełnia potrzeby i czy po prostu się podoba.

Dzień 7: Development

Dev spec

Odtrąbiliśmy sukces, mamy approval, pora więc przekazać specyfikacje deweloperom. Nie oznacza to dla nas końca pracy, ponieważ projektant jako członek zespołu scrumowego bierze czynny udział w procesie wytwórczym, monitoruje, służy pomocą oraz testuje produkt, zanim trafi on na produkcję.

Sprawdź inne case studies

Dzielimy się wiedzą