call-to

Kontakt

+48 532 626 248

Zaplanuj rozwój swojego produktu

Skonkretyzuj swój pomysł

Dzięki warsztatom doprecyzujesz swoją wizję i zyskasz pewność, że Twój zespół ją rozumie.

Ustal, jak osiągnąć wyznaczone cele

Wspólnie opracujemy strategię, która wesprze realizację biznesowych celów.

Zaplanuj, od czego zaczniesz

Z mapą rozwoju zyskasz wiedzę, w którym kierunku iść i jakie działania podejmować.

Product Vision Workshop — kluczowe informacje

Co Ci da warsztat Product Vision?

Jeżeli masz tylko ogólny zarys tego, czym Twój produkt ma być, Product Vision Workshop to dobry punkt wyjścia. Dzięki warsztatom wspólnie z nami sprecyzujesz wizję i strategię produktu, a także stworzysz pierwszą wersję mapy rozwoju produktu. Dzięki temu Twój pomysł nabierze realnych kształtów i będzie o duży krok bliżej realizacji. 

 

Co to jest wizja produktu (Product Vision / Product Vision Statement)?

Najprościej mówiąc, to bardzo ogólne określenie, co Twój produkt ma robić, dlaczego go tworzysz i co chcesz osiągnąć w dłuższej perspektywie (minimum kilku lat). 

Jeżeli firma ma jeden produkt, wizja ta powinna być tożsama z misją firmy i mówić, dokąd zmierzamy, co chcemy osiągnąć.

 

Co to jest strategia produktu (Product Strategy)?

Strategia jest uzupełnieniem wizji. Określa sposób, w jaki osiągniemy zakładany cel długoterminowy. W szczegółach określa m.in. grupę docelową naszego produktu, jej potrzeby i benefity, które odniesie korzystając z naszego produktu, a także definiuje precyzyjniej sam produkt i jego przewagę nad konkurencją. Mówi też o modelu biznesowym i o tym, jak dostarczyć klientom wartość, którą niesie nasz produkt.

 

Co to jest mapa rozwoju produktu (Product Roadmap)?

Mapa rozwoju to ogólny plan przedstawiający, jak będzie wyglądał w czasie rozwój naszego produktu (czyli realizacja strategii i osiągnięcie celu sformułowanego w wizji). Mapa powinna być zorientowana na cele ogólne, nie skupiać się szczegółowo na funkcjonalnościach – za to odpowiada rejestr produktu (Product Backlog), określany m.in. w oparciu o roadmapę na kolejnym etapie (Scoping Session).

 

Technika

W czasie 1-dniowych warsztatów (trwających zwykle 4-6 godzin) wykorzystujemy schemat Product Vision Statement, a także Product Vision Board i Business Model Canvas oraz szablon The GO Product Roadmap, aby nadać Twojej wizji konkretny wymiar. 

 

Uczestnicy

Do warsztatów zapraszamy kilkuosobowy, interdyscyplinarny zespół z Twojej strony (najczęściej jest to osoba decyzyjna / PO oraz osoby z marketingu i sprzedaży), wspierany przez naszych ekspertów.

 

Dostarczamy:

  • zdigitalizowane opisy Product Vision Statement, Product Strategy i Product Roadmap,
  • zdjęcia materiałów powstałych podczas warsztatów.

Myślisz o Product Vision Workshop?

Zaufali nam

Dzielimy się wiedzą

Porozmawiajmy

    Contact